De doelredenering waarmee Yuri niet de ringen in mocht

Doelredenering Rechter Yuri van Gelder

Yuri van Gelder mocht de ringen in Rio niet meer in. Dat besloot de rechter afgelopen vrijdag al. Nu weten we waarom: de rechter vond het gewoon onbehoorlijk wat Yuri gedaan heeft en daar heeft hij keurig een motivering bij verzonnen.

WhatsApp

Of ik meteen al mijn whatsapp berichtjes bekijk? Nee. Soms is de batterij van mijn telefoon al leeg. Whatsapps zijn meestal privé, dus onder werktijd kijk ik er ook al minder naar. Vaak ben ik gewoon wat anders aan het doen en negeer ik mijn telefoon compleet. Genoeg kroegen waar je tegenwoordig je telefoon niet eens meer mag gebruiken. Als jurist houd ik mij dan natuurlijk braaf aan die regel. Komt mij in zo’n geval ook wel goed uit.

Yuri meldde dat hij naar het Holland Heineken Huis ging en dat hij een uurtje later dan de coach wilde weer op het Olympisch dorp zou zijn. Daar maakte coach geen bezwaar tegen. Later (welk tijdstip staat niet in het vonnis), zou coach gemeld hebben dat er de volgende ochtend getraind zou moeten worden. Om 23:38u appte diezelfde coach dat Yuri even moest melden wanneer hij weer ’thuis’ zou zijn. Op beide apps heeft Yuri niet gereageerd. Of hij ze wel gezien heeft is onduidelijk. Op mij komt het over alsof het appje over de training nieuw was, in die zin dat Yuri daarvoor nog niet wist of kon weten dat er de volgende dag een training zou zijn.

Van horen zeggen

Coach vertelt dat hij van sporters heeft gehoord dat Yuri pas om 15:00u zijn bed uitgekomen zou zijn, nadat hij de nacht ervoor om 06:00u thuis gekomen zou zijn. In werkelijkheid was dat 05:08uur. De sporters zouden met dit gedrag niet blij zijn geweest. Van overlast lijkt geen sprake te zijn geweest. Coach heeft vervolgens zelf aan Yuri gevraagd wat er gebeurd was. Dat verhaal zou niet overeengekomen zijn met wat de sporters vertelden.

8 augustus

Meteen al op 8 augustus zouden er gesprekken met Yuri zijn gevoerd en heeft NOC*NSF na intern beraad besloten Yuri naar Nederland te sturen. Volgens de advocaat van Yuri waren dat geen gesprekken of in elk geval geen overleg, maar meer verhoren.

Besluit op grond van de overeenkomst

Volgens de rechter is het besluit om Yuri naar huis te sturen genomen op grond van de overeenkomst tussen Yuri en NOC*NSF. Je weet wel, die overeenkomst waar alleen maar in staat dat hij zich als een goed sporter moet gedragen met verwijzing naar de code of ethics, waar eigenlijk ook al niets in stond. Vage afspraken dus. Volgens NOC*NSF omdat het een algemene overeenkomst is die kennelijk in de uitvoering per sporter anders wordt ingevuld. Dezelfde overeenkomst werkt voor de verschillende sporters dus kennelijk toch anders.
“Welke maatregelen NOC*NSF in geval van niet nakoming door [eiser] van zijn verplichtingen in de gegeven omstandigheden nodig acht, moet daarom in beginsel aan het oordeel van NOC*NSF worden overgelaten. Het is niet aan de rechter te bepalen of, en zo ja welke maatregelen nodig waren.” daar maakt de rechter zich gemakkelijk mee vanaf.

De rechter lijkt Yuri niet te geloven

De rechter gaat af op de whatsapps die coach gestuurd heeft, maar gaat er verder niet op in of Yuri die ook gezien heeft of had moeten zien of had kunnen zien. Verder zegt hij dat Yuri in een nachtclub is geweest, terwijl Yuri ter zitting heeft verklaard alleen maar tot de kassa te zijn geweest om te wachten tot zijn vrienden naar buiten zouden komen. Yuri heeft verklaard 4 of 5 biertjes te hebben gedronken en daarna niets meer. Omdat anderen hebben gezegd dat aan hem te merken was dat hij gedronken had, gaat de rechter ervan uit dat Yuri daarna wél meer gedronken heeft. Hij had maar schriftelijke verklaringen moeten overleggen van de mensen waarmee hij uit is geweest over hoe de nacht precies verlopen was. Het is dus maar wat je wil horen en wat je wil geloven.

Onmiskenbare tekortkoming

Dat Yuri op zondag, de dag na dat hij de kwalificatiewedstrijd had gewonnen, niet is komen trainen, is volgens de rechter een onmiskenbare tekortkoming. Hij had er van op de hoogte kunnen zijn vanwege het appje van de coach op zaterdagavond laat. Het ligt volgens de rechter voor de hand dat Yuri dat had moeten zien, omdat ze die avond eerder al contact via whatsapp hadden gehad.
“Maar ook los hiervan had [eiser] op de voet van art. 6.3 van de overeenkomst als loyale en volledig toegewijde olympiër in de aanloop naar een finale op de hoogte behoren te zijn van die training en van het feit dat hij daarbij ook aanwezig diende te zijn, zoals alle andere turners die daar werden verwacht wel zijn verschenen en daarvan dus op de hoogte waren. Het is niet aannemelijk dat die daarvan pas op zaterdagavond allemaal afzonderlijk per appbericht op de hoogte zijn gebracht.” oordeelt de rechter. Maar hoe iedereen dan wel op de hoogte was van die training en sinds wanneer, dat is onduidelijk. Dat er normaal gesproken niet meteen de dag na de wedstrijd weer getraind wordt, daar gaat de rechter gemakshalve maar niet op in.

Geen duidelijke afspraken

“Iets anders is wat gedrag op zodanige wijze als van een goed teamlid mag worden verwacht dan inhoudt. Niet vastgesteld heeft kunnen worden dat er, afgezien van de algemene en abstract geformuleerde normen in de IOC Code of Ethics, nauwkeurig en welomschreven gedragsregels zijn en dat, en zo ja op welke wijze, NOC*NSF die met de teamleden heeft gecommuniceerd.” staat in de beoordeling van de rechter.
Maar ook: “Voor zover redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de topsporter op bepaalde punten behoort te weten en/of te begrijpen wat van hem mag worden verwacht, kunnen op niet nakoming van die verplichting ook maatregelen worden gebaseerd (…)”

Doelredenering

De echte doelredenering van de rechter treffen we in overweging 4.9.
Duidelijk is tenslotte dat de rechter eigenlijk ook wel vond dat de regels niet duidelijk genoeg waren. De rechter vond alleen dat Yuri zich onbehoorlijk heeft gedragen en dat NOC*NSF hem naar huis had mogen sturen en zocht daar een motivering bij. Dat komt neer op:

  • Hij had het moeten weten
  • Geen vertrouwen door eerder gedrag
  • Een redelijke maatregel
  • Vooral dat van die redelijke maatregel begrijp ik niet. Een boete was namelijk ook mogelijk geweest. Waarom meteen wegsturen na een verhoor? Waarom niet een goed gesprek, strengere afspraken maken en pas later besluiten of hij wordt teruggetrokken? Dat hadden ze immers bijvoorbeeld nog op donderdag of vrijdag kunnen besluiten.

    Lees de volledige uitspraak op rechtspraak.nl