Van wie is de sneeuwpop?

Van wie is de Sneeuwpop?

Beroepsdeformatie? Guilty as charged. Toen ik de tweet met onderstaande vraag las, kon ik niet anders dan antwoorden als een jurist.

Dochters maakten sneeuwpop van 2 grote sneeuwballen. Buurtkinderen deden later ’n sneeuwbal als kop daarbovenop. Van wie is de sneeuwpop nu?

Natrekking

Als sneeuw een zaak is, dan zou je wellicht kunnen zeggen dat er door zaaksvorming twee grote sneeuwballen zijn ontstaan die allebei een nieuwe zaak vormden en ook gezamenlijk alweer een zaak vormden. Een Sneeuwpop kan tenslotte prima uit maar 2 sneeuwballen bestaan.

Maar ja, sinds Olaf moet een sneeuwpop natuurlijk uit 3 sneeuwballen bestaan. Als er dan 1 (kleinere) sneeuwbal op 2 (grotere) sneeuwballen wordt geplaatst, wordt deze kleinere sneeuwbal door de onderste duo-sneeuwbal nagetrokken. Zoals een deur door een huis wordt nagetrokken, bijvoorbeeld.
De dochters zijn dus eigenaar van de gehele sneeuwpop, inclusief de nieuwe kop.

art. 5:14 lid 1 BW – De eigendom van een roerende zaak die een bestanddeel wordt van een andere roerende zaak die als hoofdzaak is aan te merken, gaat over aan de eigenaar van deze hoofdzaak.